Informácie pre poskytovateľov 2% z dane 2016 pre OZ Ňufáčik (FB - oznufacik)

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
5. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. 
6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ Ňufáčik. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 
Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie (oxps), Vyhlásenie (pdf), Vyhlásenie (jpg)
Potvrdenie o zaplatení dane (doc)

Poznámky: 
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci - psom OZ Ňufáčik. Prispievanie do systému OZ Ňufáčik cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. 

Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
- Do kolónky ROK sa píše 2016
- Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať OZ Ňufáčik: 

IČO: 42433231
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Občianske združenie Ňufáčik
Ulica: Štefánikova
Číslo: 264/28
PSČ: 029 01
Obec: Námestovo

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 
Poznámky:
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci - psom OZ Ňufáčik.
- Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2017

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

3. POZOR: 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42433231
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Občianske združenie Ňufáčik
Ulica: Štefánikova
Číslo: 264/28
PSČ: 029 01
Obec: Námestovo

 

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla - adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Poznámky:
Vami poukázaná suma 1,0% (2%) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci - psom OZ Ňufáčik.
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: www.rozhodni.sk, https://www.facebook.com/oznufacik/