:: Profil   :: Spravodajstvo   :: Naše služby   :: Referencie   :: Novinky

Agentura Komercia s.r.o.

Návrh a vývoj, poskytovanie služieb v oblasti tvorby, implementácie, školení, auditov a servisu manažérskych systémov.

 www.AQK.sk

"Je veľa skutočností, ktoré musíme poznať.

Naše partnerstvo je Vaše nové poznanie." 


sme partner pre Váš úspech

  © Copyright Agentúra Komercia s.r.o.