:: Profil   :: Spravodajstvo   :: Naše služby   :: Referencie   :: Kontakt

..:: agentúra komercia ... Váš úspech ::..

 
 
  :: novinky ...

Zákaznícky register - isodata.sk

Elektronická správa manažérskych systémov.

Školenia

Na Váš dopyt Vám vieme zaslať ponuk našich aktuálnych školení v oblasti manažérskych systémov, auditov, projektov, legislatívnych požiadaviek a pod.

Elektronický servis manažérskych systémov

Začíname s úplnou novinkou - vytvárame nástroj na správu, riadenie, komunikovanie a spravovanie celého manažérskeho systému s rôznymi databázami na báze on line prístupov cez internet.

Budeme pre Vás on line:

- archivovať dokumenty a záznamy (správa spustená)

- elektronicky riešiť Vaše problémy so systémami

- riešiť, riadiť a spravovať systémové požiadavky (Riadenie dokumentov a záznamov, Interné audity, Riadenie nezhodného produktu, Nápravné a preventívne činnosti a pod.)

- nastavíme rôzne databázy na komunikáciu so zákazníkom, dodávateľmi a zainteresovanými stranami

- a iné oblasti riešené ešte vo vývoji 

 

Vývoj nových služieb - externý audítor

Sme pripravení pre Vás ponúknuť nové služby v oblasti externého auditu pre kritéria ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001 (IRCA akreditovanými audítormi). Ponúkame Vám flexibilné služby v nadväznosti na audity druhou stranou (zákaznícke a špecifické audity na Vaše kritéria).