:: Profil   :: Spravodajstvo   :: Referencie   :: Novinky    :: Kontakt

..:: agentúra komercia ... Váš úspech ::..

:: služby ...

Agentúra Komercia pre Vás ponúka služby:

Kód

A./ PRODUKT (Služby - manažérske procesy)

A01

Poradenstvo QMS (Systém manažérstva kvality) ISO 9001

A02

Konzultácie QMS  ISO 9001 (Konzultačná  tvorba)

A03

Tvorba QMS  ISO 9001 (celková tvorba – Full service)

A04

Poradenstvo EMS (systém environmentálneho manažérstva)  ISO 14001

A05

Konzultácie EMS  ISO 14001 (Konzultačná  tvorba)

A06

Tvorba EMS podľa ISO 14001 (Celková tvorba – Full service)

A07

Projekt manažment (Tvorba a manažment projektov napr.: Projekty EÚ)

A08

Podnikateľské zámery a Tender manažment (Tvorba plánov, rozpočtov)

A09

Poradenstvo ISO/TS 16949 (Manažérsky systém auto priemyslu) 

A10

Konzultácie ISO/TS 16949 (Konzultačná tvorba)

A11

Tvorba ISO/TS 16949 (Celková tvorba – Full service)

A12

Poradenstvo OHSAS 18001/ ISO 45001 (Systém manažérstva bozp a ochrany) 

A13

Konzultácie OHSAS 18001/ ISO 45001 (Konzultačná tvorba)

A14

Tvorba OHSAS 18001 / ISO 45001 (celková tvorba – Full service)

A15

Poradenstvo (Systém manažérstva v potravinárstve – hygiena, Projekty kvality a eliminácie rizík v potravinárstve), ISO 22000

A16

Konzultácie HACCP (Konzultačná tvorba), ISO 22000

A17

Tvorba HACCP (celková tvorba – Full service), ISO 22000

A18

Poradenstvo a Konzultácie SA 8000 (Režim pracovných podmienok, spoločenskej zodpovednosti)

A19

Konzultácie SA 8000

A20

Tvorba SSZ SA 8000

A21

Poradenstvo Systémy kvality v zdravotníctve - výroba zdravotných pomôcok  ISO 13485

A22

Konzultácie Systémy kvality v zdravotníctve  ISO 13485

A23

Tvorba Systémy kvality v zdravotníctve   ISO 13485

A24

Poradenstvo SMIB ISO 27001 (manažment informačnej bezpečnosti)

A25

Konzultácie SMIB ISO 27001

A26

Tvorba SMIB ISO 27001

A27

Poradenstvo EnMS ISO 50001 (Manažment energetickej efektívnosti)

A28

Konzultácie EnMS ISO 50001

A29

Tvorba EnMS ISO 50001

A30

FSC - produktová certifikácia pôvodu drevnej hmoty

Kód

B./ PRODUKT (Služby - marketingové procesy)

B01

Marketingové poradenstvo (zákaznícke a dodávateľské vzťahy)

B02

Reklama (vlak, bus, web a regionálna inzercia)

B03

Public relations (mienku tvorba imidžu a obchodnej značky)

Kód

C./ PRODUKT (Podporné služby)

C01

Grafika ( tvorba loga a graf. vizáže firmy – dok. + záznamy a pod.)

C02

Multimedia (web&CD&radio prezentácie)

C03

Školenia (Externé a interné  školenia v oblasti tejto ponuky)

C04

servis a zlepšovanie manažérskych systémov MS (vybavenie certifikácie, hájenie počas auditov MS, správa a zlepšovanie MS)

Certifikačný a dozorný servis (po certifikácii)

C05

Realizácia auditov druhou stranou -  interné, zákaznícke, resp. dodávateľsky treťou stranou pre certifikačné organizácie

AUDITY - Ponúkame Vám realizáciu interných auditov nezávisle na Vašich procesoch, nezávislý externý audit druhou stranou takzvané zákaznícke, resp. preverovacie audity, audit treťou stranou dodávateľsky pre certifikačné organizácie (máme IRCA externých audítorov v oblasti ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ...)

 

O skutočnostiach vo Vašej spoločnosti prísne dodržiavame mlčanlivosť. Zabezpečujeme aj archivovanie, aktualizáciu a servis manažérskych systémov - pre zachovanie všetkých dôležitých údajov a informácií.