:: Spravodajstvo   :: Naše služby   :: Referencie   :: Novinky   :: Kontakt

..:: agentúra komercia ... Váš úspech ::..

 
 

  :: profil ...

Agentúra Komercia špecialista pre Váš úspech 

Vytvárame široko spektrálny okruh poskytovaných služieb v oblasti manažérskych systémov požadovaných ISO normami a legislatívou (najmä ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, SA 8000, FSC a pod.), ďalšou oblasťou činností spoločnosti sú tvorby rôznych projektov napr. projekty fondov EÚ. podnikateľské zámery, zavádzacie projekty, rozpočty, registratúra a pod.),  v neposlednom rade spoločnosť  vykonávala aj činnosti marketingového charakteru.

Zameriavame sa aj na audítorskú činnosť a realizáciu správy manažérskych systémov po certifikácii ... naša činnosť je veľmi efektívna s garantovaným úspechom pre zákazníka.

Spoločnosti je nastavená na zlepšovanie poskytovaných služieb so  stratégiou zvyšovať efektivitu, výkonnosť  a kvalitu služieb a ich produktov k trvalej spokojnosti zákazníka. 

Politika kvality:

·      Zameranie sa na zákazníka zabezpečiť mu preventívnu pripravenosť, úspech a uznanie.  

·      Zlepšovať procesy spoločnosti - byť flexibilný a efektívny.

·      Vyvíjať a produkovať kvalitné služby a ich produkty zodpovedajúce špecifickým požiadavkám zákazníka, ako aj právnym a iným požiadavkám v stanovenom čase a nákladoch.

·      Vytvoriť potrebné zdroje v oblasti prípravy pracovníkov, infraštruktúry a pracovného prostredia - mať krok vpred pred konkurenciou.

Predmet služby:

Návrh a vývoj, poskytovanie služieb v oblasti tvorby, implementácie, školení, auditov a servisu manažérskych systémov.