:: Profil   :: Spravodajstvo   :: Naše služby  :: Novinky   :: Kontakt

..:: agentúra komercia ... Váš úspech ::..

  :: referencie ...

  Realizované služby a spokojní zákazníci.

Agentúra realizovala služby auditov, tvorby, konzultácií, poradenstva, školení na manažérske systémy v zmysle požiadaviek ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 50001, ISO/TS 16949, SA 8000, ISO 13485, HACCP, FSC v oblastiach:

- stavebný priemysel

- strojárenský a plastový priemysel

- elektrotechnický priemysel

- služby a priemysel spracovania a likvidácie odpadov

- zdravotníctvo

- automobilový priemysel

- chemický priemysel a služby laboratórií

- služby v obchodovaní a ostatné služby

- energetický priemysel

- potravinársky priemysel a služby

- služby v doprave a logistike

... s predmetom činností:

- realizácie stavieb a ich zmien, 

- výroby betónovej zmesi, 

- výroby armovacej výstuže, 

- montáže VTZ a plynových prípojok, 

- špeditérskych a colných služieb, 

- logistike a zasielateľských službách,

- realizácii vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy,

- predaja a servisu výpočtovej a kancelárskej techniky,

- renovácie tonerov a častí kop. a tlač. strojov, 

- výroby cereálií, obchodných a poradenských činnosti v potravinárstve, pizzérie, reštaurácie, 

- výroby matracov a dekoračných prikrývok, 

- výroby, predaj a montáž plastových okien, dverí,

- kovovýroby, povrchovej úpravy kovových produktov,

- predaja a výroby produktov CNC obrábacích centier, 

- čistenia odpadových vôd a likvidácia nebez. odpadov,

- činností chemického laboratória,

 - technické poradenstvo, predaj a doprava  vykurovacích, chladiacich a solárnych systémov, 

- vývojové a bezpečnostné programy, obchodovanie a preprava zbraní, streliva a vojenského arzenálu, 

- predaj, výroba a montáž elektrických rozvodní a prístrojov

- revízia elektrických zariadení

- neutralizácia a likvidácia nebezpečných odpadov

- chemicko-technologické zabezpečenie

- chemické rozbory (laboratórna činnosť)

- výroba, montáž a servis priemyselných a garážových brán

- tepelné tvarovania a montáže plastových produktov pre auto-priemysel, 

- obrábanie hliníkových odliatkov pre auto-priemysel,

- vývoja, výroby a predaja strojov, podávačov a tech. liniek,

- poskytovania komplexnej liečebnej starostlivosti,

- realizácie služieb v kúpeľníctve,

- vývoj, výroba a montáž veľkokapacitných zdrojov na prenos signálu,

- galvanizácia a špeciálne povrchové úpravy kovov,

- výroba a predaj komponentov pre stavebné a zemné stroje, pre poľnohospodársku a manipulačnú techniku

- vývoj, výroba a distribúcia elektronických trezorov, mechanických trezorov, skríň na zbrane, spisy a kovového nábytku

- vývoj, výroba, montáž a servis prenosových systémov pre telekomunikačpriemysel.

- obchodovanie a logistické zabezpečenie produktov pre gumárenský a potravinársky priemysel

- spracovanie odpadov

- výroba ozubených kolies

- špeciálna výroba prípravkov, meradiel, kalibrov

- výroba elektrickej energie

- prenosové sústavy - plyn, elektrika, voda

- vývoj a výroba DPS

a pod. 

 

+ nespočetné množstvo zabezpečených certifikátov, spracovaných podnikateľských plánov, marketingových projektov a rozpočtov, vybavenie schválení prevádzok a rozhodnutí v oblasti ŽP, RUVZ/BOZP ....

Samostatnou veľkou referenciou je vykonávanie auditov pre certifikačné organizácie, kde vzniká veľký odborný rast a prehľad o iných manažérskych systémoch a odvetviach.