agentura komercia

gallery/logo ver.1.2
PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Výskum,

analýzy

poradenstvo, konzultácie

Riešenia, implementácia

gallery/pexels-photo (2)
gallery/3ed33d98f24fca2c50858256f4d7c164
gallery/ddfb8b003c67ade833a4440c99cf61e8

Prieskum trhu, spokojnosti zákazníkov, analýzy stavu organizácie, procesov, systémov, produktov a prevádzok  klienta, hodnotenia KPI, EnPI, štatistika, hodnotenia dodávateľov ....

Služby poradenstva, konzultácií, sprostredkovania ...

Aktivity, nástroje a aplikácie modulov. Riešnia, implementácie funkčných manažérskych systémov, procesov, prevádzok ...

Návrh a vývoj, poskytovanie služieb v oblasti tvorby, implementácie, školení, auditov a servisu manažérskych systémov.

Audity, kontroly

opatrenia, Zlepšovanie

Servis, Školenia

Riešenie problémov, nezhôd, incidentov. Trendy a nástroje inovácií, zlepšovania ...

Interné, externé audity, previerky, kontroly systémov, procesov, produktov, prevádzok, ŽP, BOZP, PZS, OPP ...

Realizácia školení (kurzy, interné a externé školenia) a koučing, služby servisu manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, ŽP, BOZP ...

Trendy inovácií,zlepšovania ...

Trendy inovácií,zlepšovania ...

Trendy inovácií,zlepšovania ...

gallery/f491c8cf4cf0bd2a5d247eb07f37f013
gallery/2e669798b00f62e82f316dda8a30442e
gallery/9d2e6e214971c8bb093415d6fa36ecde