agentura komercia

PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Výskum, analýzy

Prieskum trhu, spokojnosti zákazníkov, analýzy stavu organizácie, procesov, systémov, produktov a prevádzok  klienta, hodnotenia KPI, EnPI, štatistika, hodnotenia dodávateľov ....

Riešenia, implementácia

Aktivity, nástroje a aplikácie modulov. Riešnia, implementácie funkčných manažérskych systémov, procesov, prevádzok ... Riadenie zdokumentovaných informácií, databáz, registrov, formulárov ...

Poradenstvo, konzultácie, servis

Služby poradenstva, konzultácií, sprostredkovania ... Služby servisu manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, zavádzania kvality produktov, ŽP, BOZP, energií ...

Audity, kontroly

Interné, externé audity, previerky, kontroly systémov, procesov, produktov, prevádzok, ŽP, BOZP, PZS, OPP ... Riešenie problémov, nezhôd, incidentov. Trendy a nástroje inovácií, zlepšovania ... Realizácia školení (kurzy, interné a externé školenia) a koučing v riadení manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, ŽP, BOZP ...

Partneri

agentura komercia