agentura komercia

gallery/logo ver.1.2
PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Kontakty

Agentúra Komercia s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13546/L. 

 

Pošta:

P.O. BOX 96 

029 01 Námestovo

 

Email:

info@AQK.sk 

 

GSM:

0905 934 195

 

Skype komunikácia:

komercia

Meno  
E-mail  
Správa