agentura komercia

PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Kontakty

Agentúra Komercia s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13546/L. 

Pošta:

P.O. BOX 96 

029 01 Námestovo

Email:

info@AQK.sk 

GSM:

0905 934 195

Skype komunikácia:

komercia

Meno *
E-mail *
Mesto *
Správa *

Návrh a vývoj, poskytovanie služieb v oblasti tvorby, implementácie, školení, auditov a servisu manažérskych systémov. Projektové riadenie. Marketing. Public relation.

© 2024 aqk.sk, Informácie na tejto webstránke sú informatívneho a prezentačného charakteru.