agentura komercia

PDCA
plan-do-check-act

www.AQK.sk

Agentúra Komercia špecialista pre Váš úspech 

Vytvárame široko spektrálny okruh poskytovaných služieb v oblasti manažérskych systémov požadovaných ISO normami a legislatívou (najmä ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 28000, ISO 37001, ISO 50001, FSC a pod.), ďalšou oblasťou činností spoločnosti sú tvorby rôznych projektov napr. projekty fondov EÚ. podnikateľské zámery, zavádzacie projekty, rozpočty, registratúra a pod.),  v neposlednom rade spoločnosť  vykonávala aj činnosti marketingového charakteru.