Ako to celé funguje?

Výskum, analýzy,  synergia na trhu

 

 • Prieskum trhu, spokojnosti zákazníkov, analýzy stavu organizácie, procesov, systémov, produktov a prevádzok  klienta, hodnotenia KPI, EnPI, štatistika, hodnotenia dodávateľov ....
 • Sprostredkovanie a synergické riešenia partnerstiev a vytváranie konzorcií spolupráce a kooperácie na spoločných projektoch od podnikateľskej, procesnej, prevádzkovej, produktovej, marketingovej a komunitnej oblasti so zámerom trvalej a zodpovednej udržateľnosti.

Riešenia, implementácia

 

 • Aktivity, nástroje a aplikácie modulov. 
 • Riešnia, implementácie funkčných manažérskych a marketingových systémov, procesov, prevádzok ...
 • Riadenie zdokumentovaných informácií, databáz, registrov, formulárov, marektingovej agendy ...

Poradenstvo, konzultácie, servis

 

 • Služby poradenstva, konzultácií, sprostredkovania ...

 • Služby servisu manažérskych a marketingových systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, zavádzania kvality produktov, ŽP, BOZP, energií, CSR/ESG ...

Audity, kontroly

 

 • Interné, externé audity, previerky, kontroly systémov, procesov, produktov, prevádzok, ŽP, BOZP, PZS, OPP ...
 • Riešenie problémov, nezhôd, incidentov.
 • Trendy a nástroje inovácií, zlepšovania ...
 • Realizácia školení (kurzy, interné a externé školenia) a koučing v riadení manažérskych systémov, podpory podnikania, prevádzkovej činnosti, ŽP, BOZP, kvality, HR, CSR/ESG ...

Marketing

PONÚKAME

 

 • Fotografiu a videoprodukciu: Profesionálne zachytávame vaše produkty, služby, priestory a udalosti pomocou kreatívnej fotografie a videa. Pomáhame vám vytvoriť obsah, ktorý zaujme vašich zákazníkov a priláka nových.

 • Tvorbu grafiky: Naši grafici vytvoria vizuálne atraktívny grafický dizajn pre vaše webové stránky, sociálne médiá, reklamné materiály a ďalšie. Pomáhame vám vytvoriť konzistentnú a profesionálnu image, ktorá oslovi vaše cieľové publikum.

 • Správu sociálnych sietí: Efektívne a strategicky spravujeme vaše profily na sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Pomáhame vám budovať zapojenie vašich sledujúcich, šíriť povedomie o vašej značke a generovať potenciálnych zákazníkov.