:: Profil   :: Spravodajstvo   :: Naše služby   :: Referencie   :: Novinky 

..:: agentúra komercia ... Váš úspech ::..

 
:: kontakt ...

Adresa spoločnosti:
Agentúra Komercia s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13546/L. 

Pošta:

P.O. BOX 96 

029 01 Námestovo

 

Email:

info@AQK.sk 

GSM:

0905 934 195

Skype komunikácia:

komercia